English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Drodzy Studenci!
Okres studiów daje wam niekończące się możliwosci na rozwijanie kariery, umiejętności oraz sieci kontaktów w międzynarodowych środowiskach.
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD jest jedną z organizacji wspierającą studentów chętnych podjąć naukę na jednej z niemieckich uczelni.
Stypendia DAAD są oferowane studentom w wielu dziedzinach na określony okres czasu i pozwalają na pokrycie większości kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą. 

Skorzystała z nich nasza studentka, która ukończyła Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na pierwyszym stopniu na Politechnice Opolskiej natomiast na drugi stopień studiów zdecydowała się wyjechać do Mannheim. "Stypendium DAAD to szansa na studia w Niemczech przez całe studia magisterskie i uzyskanie niemieckiego dyplomu. To prestiżowe wyróżnienie i szansa na lepszą przyszłość zawodową" - mówi Julia Zgorzelska, była stypendystka programu Erasmus+  i zachęca do maksymalnego wykorzytania możliwości jakie dają programy wymian oraz programy stypendialne. 

Stypendia są dedykowane studentom, absolwentom, doktorantom, naukowcom i nauczycielom akademickim. W bogatej ofercie DAAD znajdują się między innymi:

  • Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla studentów
  • Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
  • Stypendia na studia typu Master dla kandydatów ze wszystkich kierunków
  • Stypendia na pobyty studyjne dla kandydatów z kierunków artystycznych
  • Język, historia oraz kultura mniejszości niemieckiej: stypendia na pobyty studyjne i badawcze

    Zachęcamy do zapoznania sie z całością oferty stypendiów na rok akademicki 2024/25 [klik]

Więcej informacji oraz warunki udziału w rekrutacji znajdują się na stronie: Stypendia do Niemiec - DAAD Polska

Dział Współpracy Międzynarodowej nie uczestniczy w procesie aplikacji. 


TŁOO_DAAD.jpgMedia społecznościowe Politechniki Opolskiej