English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

23 listopada zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów wszystkich opolskich uczelni na otwarte spotkanie z ekspertami NAWA.

 W ramach wydarzenia zaprezentowane zostaną programy NAWA skierowane do kadry naukowej, studentów i kadry akademickiej oraz programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych. 

Tego dnia będzie można również spotkać beneficjentów programów stypendialnych NAWA, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

REJESTRACJA ZA POŚREDNICTWEM STRONY: NAWA - NAWA

Więcej informacji na stronie: Dzień z NAWA w Opolu | Facebook

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dzień z NAWA 2023 plakat

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej