English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na webinarium poświęcone Partnerstwom współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego, które odbędzie się 25 stycznia 2024 r. w godz. 12.30 – 14.45 w formule online.

 

Webinarium ma na celu przedstawienie informacji o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu w konkursie 2024.

Termin składania wniosków o Partnerstwa współpracy mija 05 marca 2024, godz. 12:00 w południe (czasu brukselskiego).

Webinarium adresowane jest do nauczycieli akademickich ze wszystkich dyscyplin naukowych oraz pracowników działów projektów i biur współpracy z zagranicą zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych o charakterze edukacyjnym.

Rejestracja na webinarium trwa do 22 stycznia br. poprzez link: https://www.webankieta.pl/ankieta/1096772/spotkanie-informacyjne-nt-partnerstw-wspolpracy-w-szkolnictwie-wyzszym-konkurs-2024.html   

Do osób zarejestrowanych zostanie wysłany link do spotkania po zamknięciu rejestracji.

W celu merytorycznego przygotowania się do udziału w spotkaniu przekazujemy poniżej linki do nagrań stanowiące materiał szkoleniowy:

1. Charakterystyka Partnerstw współpracy

2. Zasady finansowe

3. Kryteria oceny

4. Procedura wnioskowania

5. Formularz wniosku

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej są już dostępne formularze wniosków na ten typ projektów (symbol KA220-HED).

Partnerstwa wspołpracy spotkanie luty 2024

Program Partnerstwa wspołpracy

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej