English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

W dniach 15-17 stycznia 2024 Politechnika Opolska gościła delegacje z kilkunastu zagranicznych uczelni zrzeszonych w ramach konsorcjum KreativEU, którego działalność skupia się na współpracy w celu wdrożenia konkurencyjnego i atrakcyjnego modelu edukacyjnego na rzecz wzmocnienia spójności europejskiej, poprzez wspieranie różnorodności.

KreativEU rozpoznaje nierozerwalne powiązania dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, a także spleciony charakter lokalnych i narodowych tradycji, rzemiosł, praktyk kulturowych i folkloru.

Na mocy zawartego w dniu 15 stycznia porozumienia, jedenaście Europejskich Instytucji Szkolnictwa Wyższego, zobowiązało się do długoterminowej instytucjonalnej, strukturalnej i strategicznej współpracy, w celu wdrażania inkluzywnej wizji transformacji studiów nad kulturą, tożsamością, pamięcią i dziedzictwem na korzyść społeczeństwa.

Oczekuje się, że poprzez realizację rożnego typu przedsięwzięć o charakterze akademickim KreativEU dostarczy innowacyjnych koncepcji, metod i rozwiązań, aby sprostać zarówno obecnym, jak i przyszłym wyzwaniom, przyczyniając się do budowania zrównoważonej i harmonijnej przyszłości dla społeczności i środowiska. Sojusz dedykowany jest formułowaniu nowatorskich programów edukacyjnych i badawczych, uwzględniając takie elementy jak środowisko ekologiczne, przestrzeń życiowa i transformacja cyfrowa. Eko-kulturowa wizja stworzona przez KreativEU, obejmuje nie tylko kulturową i ekologiczną współzależność, ale również osiągnięcia cyfrowe, które zostaną wykorzystane w celu poprawy dostępności, rozpowszechniania i zrozumienia dziedzictwa kulturowego.

W ramach pobytu członkowie konsorcjum uczestniczyli w spotkaniach roboczych oraz wizytach studyjnych, prezentujących dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny. Odwiedzili m.in. galerię sztuki Współczesnej w Opolu, Zamek w Mosznej, a także Zamek, Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Kościół pw. św. Mikołaja zlokalizowane w Brzegu.

KreativEU 2024 01 15 4318KreativEU 2024 01 15 4331KreativEU 2024 01 15 4420KreativEU 2024 01 15 4630

 

 

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej