English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) informuje o możliwości finansowania przez DAAD studenckich podróży grupowych do Niemiec. Podróż taka może trwać od 10 do 12 dni, a udział w niej wziąć mogą od 10 do 15 sudentów/tek wraz z opiekunem akademickim.

Wysokość dofinansowania na ten moment wynosi 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika.

Terminy składania dokumentów na dotacje mają miejsce 3 razy do roku:

  • 1 listopada na podróże od 1 marca
  • 1 lutego na podróże od 1 czerwca
  • 1 maja na podróże od 1 września - najbliższy

Ważne jest, aby w podróż była wplanowana wizyta na dwóch niemieckich uczelniach oraz aby plan podróży był bardziej akademicki, niż turystyczny, jeśli chodzi o tematykę i aktywności. Jest to świetna okazja dla studentów do poszerzenia horyzontów i poznania niemieckich uczelni.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym online, planowanym na środę, 27.03.2024, o godz. 18:00, podczas, którego omówione zostaną warunki ubiegania się o dotację.


Link do spotkania informacyjnego - Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich DAAD

Link do dokładnych informacji dot. składania wniosku oraz wymaganych dokumentów:

Dotacje na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich - DAAD Polska

 

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej