English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu, Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki mają zaszczyt zaprosić na VII Międzynarodową Konferencję Naukową o Rzemiośle - CILRAID 2024 - Rzemiosło w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym - “Rzemiosło - droga od małego biznesu do sukcesu - synergie, wyzwania, możliwości”.

 Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 w Centrum konferencyjnym „Łącznik” Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu.

Rejestracja uczestnictwa możliwa za pośrednictwem strony: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVUgXTMEcgcSEPKKo8spSr6RoTJVIPforuGoXOlaCW93Gh1w/viewform

Strona wydarzenia: https://cilraid.po.edu.pl

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników konferencji

10.00 - 10.30 - uroczyste otwarcie konferencji

10.30 - 11.30 - obrady

11.30 – 11.45 – przerwa na kawę

11.45 – 13.45 – obrady w sekcjach

13.45 – 14.30 –obiad

14.30 – 16.00 – obrady w sekcjach

16.00 – 16.15 – przerwa na kawę

16.15 – 16.30 – sesja ogólna – podsumowanie konferencji

Szczegółowy program zostanie podany po nadesłaniu referatów i ustaleniu kolejności ich prezentowania

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

 

CILRAID 2024 plakat PL

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej