English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

W dniach od 22 do 26.04.2024 dwójka studentów drugiego roku i piątka studentów pierwszego roku kierunku Sport i Bezpieczeństwo wzięła udział w module międzynarodowym w ramach programu Erasmus+ organizowanym przez uczelnię partnerską Academia Militar w Lizbonie. Tematyka modułu dotyczyła obszaru Leaderhip, Motivation and Influence.

 Swoją relację z pobytu w Portugalii opisuje student Lech Tillack:

Dwudziestosześcio osobowa grupa "klasy" Erasmus+ składała się ze studentów z takich krajów jak: Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Polska, Portugalia i Rumunia. Zadania teoretyczne i praktyczne, które stawiał przed nami plan programu były rozwiązywane w trzech międzynarodowych grupach.

Wykładowcami byli oficerowie NATO i psycholodzy, a pośród nich nasi wykładowcy z Politechniki Opolskiej.

Miejscem przeprowadzania modułu była akademia wojskowa co dało naszym cywilnym studentom bardzo dobrą możliwość przyjrzenia się różnicom pomiędzy kształceniem się kadetów akademii wojskowej (w porównaniu do naszych studiów cywilnych), ich zasadom zachowywania się między sobą, w stosunku do gości akademii, panującej tam dyscyplinie i obyczajom. Codzienny udział w oglądaniu parad kadetów i następujące po nich wspólne posiłki w tamtejszej kantynie sprzyjały poszerzaniu horyzontów o tematy portugalskiego kształcenia, kultury, sportu, kuchni i rozrywki.

Tematy zajęć pomogły nam odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • jaka informacja jest najważniejszą w celu podjęcia decyzji?
  • jakimi cechami wyróżnia się leader?
  • jakie różnice w odpowiedzialności występują pomiędzy dowódcami, a żołnierzami?
  • co to jest VUCA?
  • jak rozpoznać zaczątki dehumanizacji; w którym momencie się ona zaczyna i co może ona oznaczać w przypadku konfliktu zbrojnego?
  • kto odpowiada za błędy drużyny: dowódca (commander), czy przywódca (leader)?

Po każdym wspólnym zadaniu mieliśmy czas na autorefleksję: co moglibyśmy poprawić robiąc to samo zadanie raz jeszcze: komunikację, podział zadań, ich strukturę, kontrolę czasu wykonania?

W czwartek 25.04.2024 cała Portugalia obchodziła 50-tą rocznicę „Rewolucji goździków”, która doprowadziła do obalenia dyktatury, przywrócenia swobód obywatelskich i politycznych oraz dekolonizacji portugalskich posiadłości w Afryce i Azji. W tym dniu zwiedziliśmy wiele obiektów historycznych, sakralnych i turystycznych Lizbony.

Polecamy wszystkim studentom tę krótką formę programu Erasmus + w celu pobytu za granicą z możliwością poznania innych uczelni, kultur i ludzi, a także w celu przemyślenia czy pobyt przez okres całego semestru na danej uczelni byłby dla danego studenta odpowiedni.

Wszystkim Paniom z biura Erasmus+ bardzo dziękujemy za wzorową opiekę nad nami przed, podczas i po odbyciu się programu.

cfhjmfx

liz43

 lkj

xfn

zbgz

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej