English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

W dniach 9 i 10 października 2024 Technology, Restoration and Arts Enhancement Centre (TECHN&ART) z Polytechnic University of Tomar (IPT) w  w Portugalii organizuje pierwszą Międzynarodową Konferencję HeriCC, której celem jest stworzenie forum dyskusji na temat nowych zagadnień związanych z DZIEDZICTWEM, KONSERWACJĄ i KREATYWNOŚCIĄ.

 Inauguracyjna konferencja w tym roku będzie skupiać się na temacie transformacji dziedzictwa kulturowego. Konferencja, która odbędzie się na Politechnice w Tomar, będzie obejmować różne ćwiczenia praktykowane w ramach metodologii KREATYWNEJ KONSERWACJI, których wyniki zostaną zaprezentowane i omówione podczas wydarzenia.

Naukowcy, akademicy, konserwatorzy, artyści, studenci, przedsiębiorcy i inni są zaproszeni do spotkania i dyskusji nad swoimi doświadczeniami dotyczącymi dialogu między Konserwacją a Kreatywnością. Przyjmowane będą krótkie artykuły, refleksje osobiste lub manifesty na ten temat, obok bardziej konwencjonalnych długich artykułów naukowych i akademickich.

WAŻNE DATY:

Termin nadsyłania streszczeń: 7 lipca 2024

Powiadomienie o akceptacji streszczenia: 19 lipca 2024

Termin nadsyłania PEŁNYCH artykułów/refleksji/manifestów: 15 września 2024

Termin rejestracji na konferencję: 30 września 2024

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://hericc.ipt.pt/call-for-articles

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej