English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Wszystkich doktorantów i młodych naukowców Politechniki Opolskiej, zachęcamy do zapoznania się z Programem Stypendialnym DAAD. Umożliwia on odbycie pobytu badawczego w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Stypendium trwa od 1 do 6 miesięcy. Termin składania wniosków mija 30 kwietnia.

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie: LINK

Broszura informacyjna: LINK

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej