English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Wszystkich zainteresowanych nauką języka portugalskiego zachęcamy do zapoznania się z ofertą Letniego Kursu organizowanego przez University of Algarve. Dzięki uczestnictwu w wydarzeniu, będzie można nie tylko zdobyć lub rozwijąć swoje umiejętności językowe, ale również dowiedzieć się więcej o kulturze tego kraju. Kurs będzie odbywał się w formie on-line, w dniach 5-30 lipca 2021. Szczegóły dotyczące programu oraz opłat, można znaleźć na stronie: LINK

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej