English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Zapraszamy Studentów Politechniki Opolskiej do zapoznania się z konkursem na stypendium naukowe przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Edukacji w Chorwacji oraz chorwacką Agencję Wymiany Akademickiej i Programów UE. Dla Polski przewidziane zostały 4 semestralne stypendia dla studentów (zarówno z I i II stopnia studiów). Wysokość miesięcznego granatu na studia w Chorwacji wynosi 1.600,00 HRK. Jednym z wymogów podczas aplikacji jest posiadanie obywatelstwa polskiego. Wszystkie szczegóły oferty można sprawdzić w broszurze poniżej.

BROSZURA INFORMACYJNA

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej