Informujemy, iż uczelnia partnerska Politechniki Opolskiej - SMK University of Applied Social Sciences organizuje międzynarodową konferencję "Grand International Week". Wydarzenie odbędzie się 4-8 marca 2019 w Wilnie, Litwie. Warszataty i zajęcia prowadzone będą przez ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Litwy. Opłata za uczestnictwo wynosi 100 Euro ( nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani posiłków).  Pracownicy Politechniki mogą przesyłać swoje aplikacje do 1 marca. Więcej szczegółów poniżej.

Formularz aplikacyjny