Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla studentów i pracowników – pasjonatów fotografii, którzy udokumentowali zdjęciami swoje Erasmusowe pobyty zagraniczne.
Jury konkursu oceniać będzie fotografię i towarzyszący jej krótki opis historii uwieńczonej na zdjęciu.
Prace można nadsyłać do 13 stycznia 2020 poprzez stronę:

https://pr.easypromosapp.com/p/883663

photo competition