Campus France Pologne prowadzi właśnie nabór na program stypendialny na pobyt badawczy we Francji.

  • Kto ? Naukowcy nie będący obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.
  • Kiedy? Od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się między 01/01/2021 a 31/12/202
  • Wysokość stypendium: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
  • Termin składania wniosków: 23/10/2020 o godz. 12.00

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy

eiffel stypendia 2020