English Version Русская версия Українська версія
CZCIONKA:
KONTRAST:

Dział Współpracy Międzynarodowej

czwartek, lipiec 01, 2021 40

Zapraszamy studentów drugiego i trzeciego roku do zapoznania się z ofertą wydarzenia organizowanego przez naszą uczelnię partnerską Lucerne University of Applied Sciences and Arts.Temat przewodni spotkania, które odbędzie się w dniach 06.-10.09.2021.,to "Sustainable Development".Uczestnictwo w programie zakończy się uzyskaniem 8 punktów ECTS. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z iro@po.edu.pl

Więcej szczegółów można znaleźć w BROSZURZE (klik)

piątek, maj 28, 2021 68

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA. Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej
 • wynagrodzenie grupy projektowej
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego
 • przesiedlenie powracającego naukowca
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

 

Termin naboru wniosków: od 14 maja 2021 r. do 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00:00

Osobą do kontaktu w sprawach programu Polskie Powroty NAWA jest Pani Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-56

STRONA INTERNETOWA

BROSZURA INFORMACYJNA

środa, maj 26, 2021 79

Nasza uczelnia partnerska Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w "STAFF TRAINING WEEK", który odbędzie się w dniach 13 - 17 grudnia 2021 roku.

Rejestracja na wydarzenie jest otwarta od 20 maja do 30 września 2021 roku.

Szczegóły znaleźć można na stronie: STAFF TRAINING (viko.lt)

 

środa, maj 19, 2021 85

Zapraszamy studentów Politechniki Opolskiej do zapoznania się z ofertą wydarzenia organizowanego przez naszą uczelnię partnerską - University of Alba Iulia. To już druga edycja szkoły jesiennej "Innovation for NextGen EU Autumn School " oraz pierwsze wydanie Innovation for NextGen EU: Student’s Conference, które odbędą się 20-24.09.2021. W trakcie konferencji zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: Sustainable Development and Engineering; Economics for the Future; Open Societies and Contemporary Challenges.Uczestnictwo w szkole jesiennej możliwe jest zarówno w trybie on-line (poprzez platformę ZOOM), jak i w tradycyjnej formie.

Zapisy trwają do 30.06.2021 poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ

Wszystkie pytania można kierować mailowo na adres: conference@uab.ro

poniedziałek, maj 17, 2021 91

Hellenic Mediterranean University wraz z Rutgers University zapraszają do uczestnictwa w pierwszej serii internetowych sympozjów pod tematem przewodnim: "Health Communication Across the Health Professions".  Pierwszy event - "Combating Discrimination in Healthcare and Fighting Health Disparities in Greece and the U.S." odbędzie się 27.05.2021. Rejestrować można się poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ

Więcej informacji można znaleźć w BROSZURZE

czwartek, maj 13, 2021 145

Studentów Politechniki Opolskiej serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia Grad Job Hunt organizowanego przez Europe Language Jobs. Między 17 a 28 maja świeżo upieczeni absolwenci lub "prawie absolwenci" będą mogli dowiedzieć się jak odnieść sukces w międzynarodowych rekrutacjach i znaleźć pracodawcę, z którym warto związać się na stałe. Informacje dotyczące eventu dostępne są na stronie internetowej oraz ulotce

Media społecznościowe Politechniki Opolskiej