Roczny program stypendialny sponsorowany przez Wolne Państwo Bawarii 2020/21

Wolne Państwo Bawarskie zaprasza do składania wniosków o roczny program stypendialny dla studentów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok akademicki 2020/21 za pośrednictwem BAYHOST. Uprawnieni do składania są absolwenci z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Stypendia przeznaczone są na finansowanie studiów podyplomowych (programów magisterskich i doktoratów) na bawarskich uniwersytetach. Roczne stypendia mogą być przedłużane dwukrotnie na okres do 3 lat.

Stypendium wynosi 735 € miesięcznie. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej BAYHOST: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html oraz Facebook: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/

Termin składania wniosków upływa 1 grudnia 2019 r.

bayhost 1

bayhost 2

International Day - Grenoble, Francja

Uczelnia Partnerska Politechniki Opolskiej - Universite Grenoble Alpes zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowym tygodniu, które będzie miał miejsce we Francji od 14-17.10.2019. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania oferty swoich instytucji i nawiązania kontaktu ze studentami.

Plan wydarzenia

Rejestracja

Letni kurs języka tureckiego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursu językowego organizowanego przez uczelnię Istanbul Şehir University. W trakcie dwutygodniowych letnich programów, będzie można nie tylko nauczyć się języka tureckiego, ale również poznać kulturę kraju. Dostępne są dwa terminy wydarzenia: 28.07-09.08.2019 oraz 19.08.-30.08.2019. Opłata za uczestnictwo wynosi:

  • 650 USD od osoby (dla najwcześniejszych zgłoszeń)
  • 700 USD od osoby (stadardowa opłata)
  • 600 USD dla grupy min. 5 osób

Opłata pokrywa zakwaterowanie, obiady, zajęcia językowe wraz z wszystkimi potrzebnymi do nich materiałami oraz wycieczki w Stambule