Strona główna

Komunikat dla studentów WWFiF

Uwaga studentci WWFiF!

W związku z nieobecnością dr Jacka Sobonia, do czasu jego powrotu, obowiązki Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+ pełnić będzie dr Daria Hołodnik - d.holodnik@po.opole.pl